Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

KURS I STOPNIA

Kurs Standardowy.

Daje ogólną wiedzę na temat mobile&digital marketingu. Dzięki kursowi, uczniowie zdobędą wiedzę na temat działania w sieci, sposobach komunikacji, realizacji kampanii mobilnych, a także możliwości jakie daje digital&mobile marketing.

Jeżeli ukończyłeś kurs wprowadź imię i nazwisko.