Międzynarodowy Instytut Marketingu Mobilnego

Certyfikowane szkolenie z zakresu mobile&digital marketingu

W związku z ciągłymi zmianami rynkowymi, pandemią, konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz rosnącą inflacją, tendencje zakupowe Polaków, ulegają ciągłej transformacji.
Szkolenie ma na celu prezentację nowych kierunków rozwoju, aktywności związanych z mobile’owym i digital’owym obszarem marketingu, zwiększenie kompetencji i know how w zakresie marketingu 2022.Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat kanałów i czynności niezbędnych do planowania, wdrażania i zarządzania planem marketingu digital’owego.Szkolenie certyfikowane przez Uczelnię Collegium Humanum oraz Instytut Mobile&Digital Marketingu.

Jeżeli ukończyłeś kurs wprowadź imię i nazwisko.